Browse by Category

    Lagnord 2015 edition


    A short summary of the spring of 2015, filmed in Riksgränsen (Sweden) and Hokkaido (Japan).
    Featuring riding by Viktor Björnström, Kajsa Määttä, Albert Björnström, Anton Forsén, Isak Björnström, Johan Nordhag, Johan Olofsson.

    Tagged under

    Leave a comment